Ja schbini, sogd da Kini

Sonntags ned

Da Kini ruafd d’Regierung zam,
wenn’s wos mitnand zum redn ham.
Bloß sonntags ned, wurscht, um wos gäd,
weil do regiert da Kini ned.

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen