Ja schbini, sogd da Kini

Da Kini als Geschichtsschreiber

Da Kini bschdäid an Maler ei.
Er sogd: „A Ölporträt soids sei.
Weil als ein Kini schreib üch Gschücht.“
Doch d’Kuni feixt: „Verschreib düch nücht.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen