Kini

Nicht noch’n Gedicht

Da Kini sogd zum Erhardt: „Heinz,
noch’n Gedicht sogsd ma jetz keins.
I muaß moang no Gesetze macha,
do deaf i heit ned so lang lacha.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Advertisements
Kini

Vorbei

Da Kini liest an Kommentar,
daß‘ gestern besser gwesn waar.
Da Kini sogd: „Des ko scho sei.
Bloß gestern is seit heid vorbei.“

Ja schbini, sogd da Kini.