Kini

Schbiagloa

Da Kini sogd: „A Schbiagloa
hod nixn mit am Schbiagl zdoa,
genauso wia mit Ochsnaung
oan koane Ochsn ned oschaung.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Advertisements
Kini

Salmonellen

Da Kini ißt a Frühstücksei,
und d’Kuni sogd: „Laß doch des sei!
Do san doch Salmonellen drin.“
„Do reidd ma doch in Urlaub hin.“

Ja schbini, sogd da Kini.