Ja schbini, sogd da Kini

Wennsd ned spurst

S’Voik sogd zum Kini: „Wennsd ned spurst
und wos mia song ned sofort tuast,
dann bremma mir dir ois Voik durch.“
„Brauchds ned glaum, daß i eich lang suach.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen