Aphorismus

Im Zirkus

Da Kini siegd im Zirkus, wia
jongliert wird mit am Küchengschier.
Er sogd, daß a des aa leichd ko,
und d’Kuni sogd: „Denk ned dro, Mo!“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen