Ja schbini, sogd da Kini

A Hafal Tää

Da Kini trinkt a Hafal Tää
und d’Kuni trinkt oans mit Kaffää.
Dazua ißt jeds a Stickal Torte,
und song deans nix, weil – ohne Worte.

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen