Kini

D’Freid valorn

Da Kini schpuit ois kloana Bua
an Winnetou in oana Tour.
Dann hod a, sogd a, d’Freid valorn
und is dafia da Kini wordn.

Ja schbini, sogd da Kini.

Advertisements