Kini

Da Kini sogd

Da Kini sogd zum Kafka: „Franz,
des, wos du schreibst, des stimmt doch ganz
und überhaupt ned, weil koa Mo
ned ois Insekt aufwacha ko.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Advertisements